___________________________ Objednávka č. 964/2009 ________Dodavatel


Odběratel

Jméno Mgr. Miroslav Pytlík

Jméno HZS Pardubického kraje
Adresa Holubova 746
530 03 Pardubice

Adresa Teplého 1526
530 02 Pardubice

Vyřizuje

Vyřizuje Kovalčuk Petr
Tel

Tel
Fax

E-mail
IČO 392006


IČO 70885869
DIČ


DIČ nejsme plátci
Číslo účtu 6232881/0710
Obsah

Objednáváme u Vás úhradu nákladů
 
Předpokládaná cena včetně DPH   49 028,00 Kč
Fakturu zasílejte na adresu odběratele uvedenou v záhlaví objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky! Žádáme o vystavení faktury se splatností 21 dní.
           
Místo dodání: OS Pardubice-zastupování
Datum dodání    

     
 
  Schválení:

       Vyhotovil: por. Mgr. Petr Švec
Datum vystavení objednávky: 30.07.2009
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky a realizaci obsahu objednávky.
Potvrzenou objednávku zašlete pí Málkové faxem na č. 950 570 203, 950 570 102 nebo oskenovanou na ivana.malkova@pak.izscr.cz.
razítko a podpis