Faktura VAT NR 2011-07-27 Warszawa
Data i miejsce wystawienia dokumentu
ORYGINAŁ Data sprzedaży 2011-07-27
Sprzedawca: Green-Line Patryk Zborowski
01-742 Warszawa, Sybilli 11 m 81
NIP: 536-149-24-06
Regon: 141822359
Email: biuro@green-line.com.pl
WWW: green-line.com.pl WWW.ona-i-on.com.pl
tel: 501 858 666, 22 409 62 81
Nabywca: Orto Trading Tomasz Włodarczyk
Husarii 11 B
02-951 Warszawa
NIP: 774-160-36-00
Płatność: przelew
Bank: NORDEA BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ/POB
Adres: Al. Jana Pawła 25 Oddział Warszawa 2 Atrium
Konto: 46 1440 1299 0000 0000 1006 1636
Termin: 2011-08-03
LP Nazwa Jm Ilość Cena brutto Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość brutto
1 Usługi internetowe szt. 1 73,80 60,00 23% 13,80 73,80
Razem 60,00 23% 13,80 73,80
Razem do zapłaty: 73,80 zł
Słownie: siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy
Zapłacono: 0,00 zł
Pozostało do zapłaty: 73,80 zł
ęóąśłżźćń ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ